Viimeisin kampanjatiedotteemme on ilmestynyt 18.9.23, kts tarkemmat tiedot KAMPANJA-linkistä!

Softa SuperStore

05.10.2023 • • 06:20

Asiakaspalvelu
ark. 10.30 - 16
09 - 3424 370
 

          TUOTEHAKU

 TUOTERYHMÄT

 Muokkaa evästevalintoja
Näytä ostoskori
PÄÄVALIKKO
 
Luotettava Kumppani –yritys
 
Softa SuperStore - yksi Suomen vahvimmista!

 

Symetri FIKSU LT -sovellukset

Symetri Addnode Group
Symetri on osa Tukholman pörssissä listattua Addnode Ab konsernia. Addnode IT-konsernin sydän on Pohjoismaissa. Konsernissa työskentelee yli 800 työntekijää ja noin 3000 asiakasta yli 60 maassa käyttävät konsernin ratkaisuja, joten Addnode jatkaa vahvan ja korkealaatuisten IT-ratkaisujen kattavan valikoiman rakentamista.
  • Addnode on Pohjoismaiden suurin IT-ratkaisujen toimittaja suunnittelun, rakentamisen ja tuotteenelinkaarenhallinnassa
  • Addnode on Ruotsin suurin paikkatieto järjestelmien toimittaja ja kuntien teknisen hallinnon järjestelmätuki
  • Addnode on Ruotsin johtava asianhallintajärjestelmien toimittaja julkiselle sektorille
  • Addnodella on Ruotsissa johtava asema julkisten alojen verkkopalveluiden toimittajana.

Sinä AutoCAD LT käyttäjä!

Haluatko tehostaa toimintaasi YKSINKERTAISELLA ja EDULLISELLA tavalla ?

Hanki nyt FIKSU-lisäsovellukset, koska niillä nopeutat suunnitelmiesi tekoa
  • saat käyttöösi valmiit kirjastot eri toimialoille
  • saat käyttöösi valmiit standardien mukaiset piirustusmerkinnät eri toimialoille
  • saat käyttöösi suhde- ja lomaketoiminnot piirustuspohjia varten
  • saat käyttöösi omien symboleiden tekorutiinit omiin valikkoihin
    sekä paljon muuta

Ja lisäksi, mikä parasta käytät sovellusta suomenkielisen käyttöliittymän kautta!

Symetri FIKSU LT -SOVELLUKSET

Symetrin FIKSU LT -sovelluksista löytyy tehokas työkalu kaikille aloille. Teet helposti teknisiä piirustuksia ja skannattujen piirustusten päälle ns. hybridikuvia. Sovelluskohtainen alasvetovalikko avautuu erikseen ja haarautuu loogisesti eri toimintoihin. Käyttö on helppoa, koska toiminnot käynnistyvät painonapeista tai ikonivalikoista.

Sovelluksiin sisältyy täydellisesti kuvitettu käyttöopas ja suomenkieliset valikot. Sovellukset on tarkoitettu pienille ja keskisuurille suunnittelutoimistoille, oppilaitoksille sekä suurissa yrityksissä osastojen kunnossapitoon ja muuhun saneeraussuunnitteluun.

Fiksu LT AutoCAD LT-sovelluksissa on ajateltu asiakkaan tarpeita: Helppo käyttää ja helppo tuottaa oikeilla esitystavoilla tehtyjä CAD-dokumentteja. Sovellukset on suunnattu pienille ja keskisuurille suunnittelutoimistoille, oppilaitoksille sekä suurissa yrityksissä osastojen kunnossapitoon ja muuhun saneeraussuunnitteluun.

Helposti
Sovellutusten teossa on kiinnitetty huomiota niiden helppokäyttöisyyteen, joten aloittelevakin käyttäjä pääsee nopeasti tekemään todellisia piirustuksia. Työskentelyn aloitus on tehty helpoksi. Aloitus- eli prototyyppipiirustus sisältää valmiiksi oikeat asettelut. Mittakaavallisten piirustusten suhde- ja lomakeasettelujen teko on automatisoitu. Sovellukset on tehty oikeaoppisesti AutoCAD:in perusmenun päälle. Sovelluskohtainen alasvetovalikko avautuu erikseen ja haarautuu loogisesti eri toimintoihin. Kaikki toiminnot valitaan havainnollisista ikonivalikoista. Valintoja toistetaan automaattisesti niin kauan kuin on tarpeellista.

Joustavasti
Sovellukset mukautuvat helposti asiakkaan omaan käyttöön. Omien symbolien tekoon on tehty rutiinit, joilla symboli voidaan automaattisesti lisätä ikonivalikkoon. Värien valinta voidaan muuttaa helposti tasojen väriä vaihtamalla. Omia tasoja voidaan lisätä tarpeen mukaan. Menutiedosto on avoin ja sitä voi myös muokata, jos käyttäjä haluaa tehdä omaa sovelluskehitystä tai opetuksessa halutaan kouluttaa sovellusten muokkausta.

Oikea lopputulos
Sovellutusten suunnittelijalla on kahdeksan vuoden piirtäjäopettajakokemus, joten sovellutuksilla tuotettavat piirustukset ovat varmasti suunnittelualan standardien (SFS, RT, ST) mukaisia. Tasojärjestelmä on valittu siten, että eri viivatyyppien ja värien käyttö on helposti hallittavissa. Sovellusten tekijä on Autodesk:in valtuuttama sovelluskehittäjä.

Integrointi
Sovellusten teossa on kiinnitetty huomiota niillä tehtyjen CAD-tiedostojen siirrettävyyteen muihin CAD-järjestelmiin. Piirtorutiinien teossa on käytetty puhtaasti AutoCAD:in ominaisuuksia, viivatyyppejä ei ole muokattu, omia tekstifontteja ei ole käytetty, sisäkkäisiä symboleja ei ole käytetty, attribuuteilla ei ole mitään erikoistoimintoja jne. Nämä muokkaukset aiheuttavat yleisimmät siirto-ongelmat.

Kaikille
FIKSU LT -sovelluksia on saatavana lähes kaikille suunnittelualoille. Useita suunnittelutehtäviä hoitavassa toimistossa ja eri alojen opetuksessa suunnittelujärjestelmien ohjeistaminen on helppoa.

Toimialakohtaiset AutoCAD-sovellukset sisältävät laajan kokoelman alaan liittyviä standardoituja piirrosmerkkejä sekä teknisen piirustuksen tuottamiseen tarkoitettuja piirtorutiineja ja apuohjelmia. Esim. Ruuvin- tai seinärakenteen piirto yhdellä viivan vedolla.

Sovellukset sisätävät myös erilaisia luettelotoimintoja, kuten koneen osien osaluettelo, rakennusken ovi- ja ikkunaluettelo, keittiön kaappiluettelon ja puutarhan kasviluettelo, Sovellukset asennetaan Windows- asennus- ohjelmalla, joka löytää oikean AutoCAD-ohjelman jonka päälle sovellus asentuu vaivattomasti. Sovellus muuttaa myös AutoCADin valikot kaksikielisiksi esim: Line / Viiva tai Wipeout / Peittoalue.

KONEENSUUNNITTELU
FIKSU MekaniikkaLT

FIKSU MekaniikkaLT muuttaa AutoCAD LT:n koneensuunnittelijan työvälineeksi. Kaikkien piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu kuvake- ja alasvetovalikoista. Menuun on helppo lisätä omia symboleita. Mekaniikkamenu sisältää yleisimmät konepiirustuksen piirtorutiinit sekä erilaisten teräs- ja metallirakenteiden profiilit. Geometrian luontia on helpotettu apuviivajärjestelmällä. Mekaniikkamenussa on parametristen akselien ja holkkien piirtorutiinit. Ruuvien piirtoa varten vakiotiedot haetaan sovelluksessa alasvetovalikosta. Hitsausmerkinnöistä ja sijaintitoleransseista on olemassa valmiit symbolit. Osanumerointi on kytketty osaluetteloon ja automaattinen osaluettelo järjestää osat oikeaan järjestykseen jo luonnin yhteydessä. Menussa on myös infopiste, jonka avulla voidaan tuottaa laiteluettelo. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Ominaisuuksiin kuuluu myös suhde- ja lomaketoiminnot, jotka helpottavat tarvitun piirustuspohjan määrittelyä.

FIKSU PneumatiikkaLT

FIKSU PneumatiikkaLT on kehitetty hydraulisten ja pneumaattisten laitteiden ja varusteiden toimintakaavioiden suunnitteluun. Se sisältää monipuolisen kaavioiden tekoa helpottavan laite- ja varustevalikoiman mm. venttiilien perusmerkit, tyypillisimmät venttiilit ja energianmuuttamiseen tarkoitetut laitteet. Putkien risteyksien piirto ohituskaarilla on automatisoitu. Laitteille voidaan antaa osanumero, joka on kytketty osaluetteloon. Automaattinen osaluettelo järjestää osat oikeaan järjestykseen jo luonnin yhteydessä. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

FIKSU PI-kaavioLT

FIKSU Prosessi- ja instrumentointikaavioLT-menulla voidaan tuottaa tyypillisimmät Prosessi- ja instrumentointi- kaaviot. PI - kaaviomenusta löytyy kaikki laitteet, putket ja venttiilit sekä mittauspisteet ja säätöpiirit. Lisäksi menusta löytyy varolaitteet ja hälytykset. Piirrosmerkit ovat uusimpien standardien SFS, ISO ja DIN mukaisia. Ohjelmalla on helppo laatia standardien mukaisia prosessi- ja virtauskaavioita. Sovellus sisältää runsaasti valmiita symboleja ja symboliryhmiä eri järjestelmien PI-kaavioiden suunnitteluun. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

ELEKTRONIIKKASUUNNITTELU
FIKSU ElektroniikkaLT

FIKSU ElektroniikkaLT on elektroniikan piiri-kaavioiden suunnitteluun tehty AutoCAD-sovellus, jolla voidaan tuottaa SFS-standardin mukaisia elektroniikan kytkentäkaavioita. Sovellus sisältää laajan valikoiman elektroniikkakomponentteja ja mm. johdinryhmien piirtorutiinit, mitkä helpottavat heikkovirtalaitteiden suunnittelua. Komponenttien tunnukset ja arvot annetaan keskusteluikkunassa. Tiedot voidaan erottaa tekstitiedostoon, joka voidaan linkittää taulukkolaskentaohjelmaan. Menussa on myös tietokonejärjestelmien ja -verkkojen piirtoon tarkoitetut symbolit.

FIKSU PiirilevyLT

FIKSU PiirilevyLT -menulla tuotetaan piirustuksia piirilevyn eri työvaiheita varten. Sen avulla voidaan suunnitella kaksipuolisia piirilevyjä. Kytkentäliuskat voidaan piirtää komponentti- tai juotossivulle käyttäjän valinnan mukaan. Tehtyä suunnitelmaa voidaan tarkastella helposti havainnollisen tasorakennelman avulla. Menussa komponentit on piirretty valmiiksi 1/10":n moduuleihin ja niihin on piirretty juotosnastat omille tasoilleen. Siinä on myös kytkentä-liuskojen piirtorutiinit komponentti- ja juotossivuille.

SÄHKÖSUUNNITTELU
FIKSU SähköLT

FIKSU SähköLT -menulla tehdään valaistus-, voimajohto- ja telepiirustukset rakennuspiirustusten päälle. Se mukautuu helposti eri on suunnittelutehtäviin ja siihen on helppo lisätä omia symboleja ja tasoja. Menu sisältää yleisimmät sähköasennuskomponentit . Siinä on myös . Siinä on myös johtojen, tunnusten ja merkintöjen piirtorutiinit. Menussa on 228 symbolia, joihin on mahdollista liittää materiaalitietoja. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai kuvake- ja alasvetovalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

FIKSU PiirikaavioLT

FIKSU PiirikaavioLT -menussa on monipuolinen kosketinvalikoima. Kaikki merkinnät on tehty attribuuteilla, joten tekstitys käy helposti. Menussa on myös toimintoja tyypillisimpien moottorilähtöjen johdottamiseksi. Piiri-kaaviomenussa on piirikaaviopiirustusten esitystavan mukainen taso-järjestelmä. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomake-toimintojen avulla, sekä mahdollisuus projektikohtaisten lomakkeiden käyttöön. Menussa on 540 piirrosmerkkiä ja piirtorutiinia, joissa on mukana attribuutti. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia.

FIKSU PääkaavioLT

FIKSU PääkaavioLT -menussa on attribuuttitiedoilla tehty valmiiksi tyypillisimpiä syöttö- ja ryhmäjohtoja. Ryhmävalikoima kattaa ohjeiden mukaisten tyyppikeskusten piirtämisen. Kiskostot ovat valmiiksi 4- ja 5-johdinjärjestelmille. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla. Mahdollisuus projektikohtaisten lomakkeiden käyttöön. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

FIKSU Sähkölaitos-pääkaavioLT

FIKSU Sähkölaitos-pääkaavioLT -menu on tarkoitettu suurjännitteisten kytkinkenttien, kytkinasemien ja voimalaitosten kaaviopiirustusten tekoon. Menussa on päävirta-, mittaus- ja suojaussymbolit, jotka on tehty omille tasoilleen ja eri väreillä, joten voit helposti esimerkiksi tulostaa kuvasta pelkän päävirtakaavion piilottamalla mittaus- ja suojaussymbolit. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

RAKENNUSSUUNNITTELU
FIKSU TaloLT

FIKSU TaloLT -menulla voidaan tuottaa rakennuspiirustuksia virallisten piirustusohjeiden mukaisesti. Menussa on valmiita elementtejä ja piirtorutiineja seinien piirtoa varten. Ovien, ikkunoiden, kalusteiden ja portaiden piirtämistä varten on moduulimitoitettuja symboleja. Huoneiden pinta-ala voidaan laskea osittamalla huonetilaa. Huonemerkinnöistä voidaan tehdä myös luettelo. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustus-pohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

FIKSU RakenneLT

FIKSU RakenneLT -menulla voidaan tuottaa erilaisia rakennepiirustuksia ja tehdä niihin vaaka- ja pystyleikkauksia. Betonirakenteiden esittämiseen on valmiina erilaiset palkit, pilarit sekä laatat. Sovelluksessa on piirtorutiinit raudoitus- ja ainemerkintöjä varten. Metalli- ja teräsrakenteita varten löytyy kaikki standardikokoiset teräsprofiilit. Elementtisuunnitteluun löytyy valmiit kiinnikkeet ja raudoituksen piirtorutiinit. Seinän piirto onnistuu joko rakenteellisena viivana tai elementeillä. Menussa on yli 800 symbolia. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

LVI-SUUNNITTELU
FIKSU LVI LT

FIKSU LVI -menulla voidaan tuottaa standardien mukaisia lämpö-, vesi- ja ilmastointipiirustuksia rakennuspiirustuksien päälle. Menu sisältää myös vesi- ja viemäröintijärjestelmän pystykaavion suunnittelun. Eri järjestelmät erottuvat kuvasta eri väreillä ja ne voidaan erotella omiksi suunnitelmikseen taso-järjestelmän avulla. Sovellusta voidaan käyttää myös saneerauskohteiden suunnitteluun, koska kuvasta voidaan erottaa olemassa olevat ja uudet järjestelmät. Ilmastointikanavat voidaan piirtää helposti joko pyöreänä tai neliökanavana. Sovellukseen sisältyy myös KWH-kaivojen tyyppipiirustukset ja EU-2000-IV-koneen piirustuksen tuonnin. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

FIKSU LVI-SäätökaavioLT

FIKSU LVI-SäätökaavioLT -menulla voidaan tuottaa standardien mukaisia rakennuksien automaatiotekniikan kaavioita. Menu sisältää symbolit ilmanvaihtojärjestelmän ja sen säädön sekä ohjauksen tyypillisimmät mallikuvat, jotka helpottavat projektikohtaisten säätökaavioiden tekoa . Menussa on 30 valmista piirustusta valittavana suoraa valikosta. Niitä voi käyttää ja muokata. Niihin liittyy myös muokattava toimintaseloste. Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

FIKSU LiikenneLT

FIKSU LiikenneLT:n dokumenttien teko laadukkaasti ja edullisesti on nyt mahdollista CAD-Expertin tekemällä Liikennesuunnittelumenulla. Liikennesuunnittelumenu on kehitetty AutoCAD-ohjelmiston päälle. Liikennemerkit ja liikenteenohjauksen merkinnät ovat viimeisimmän tieliikennelain mukaisia. Ne voidaan esittää joko värillisenä tai mustavalkoisina ääriviivoina. Liikennesuunnittelumenulla voidaan tehdä ajoväylien ja liikenteen ohjauksen suunnitelmia. Menulla voidaan piirtää valmiin kartan päälle tai tehdä erillisiä lupa- ja työkuvia. Kaikkien piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikoista. Kuvakevalikoissa 323 paikkaa omille symboleille, joita voidaan tehdä helposti "tee symboli"-rutiinilla. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

Softa SuperStore Finland Oy helps you with software matters in Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Kouvola, Suomi, Finland

Softa SuperStore
Softa SuperStore
Softa SuperStore