Viimeisin kampanjatiedotteemme on ilmestynyt 18.3.24, kts tarkemmat tiedot KAMPANJA-linkistä!

Softa SuperStore

16.04.2024 • • 21:24

Asiakaspalvelu
ark. 10.30 - 16
09 - 3424 370
 

          TUOTEHAKU

 TUOTERYHMÄT

 Muokkaa evästevalintoja
Näytä ostoskori
PÄÄVALIKKO
 
Luotettava Kumppani –yritys
 
Veloitukseton päivitysmuistutuspalvelu!
 
Softa SuperStore - yksi Suomen vahvimmista!

 

Microsoft SQL Server 2008 -tuoteperhe

SQL Server 2008 - tiedot käytettävissä aina ja kaikkialla

Käsiteltävän tiedon määrä organisaatioissa kasvaa väistämättä. Siihen vaikuttavat useat eri tekijät yhdessä ja erikseen, kuten:

 • Sovellukset keräävät jatkuvasti uutta tietoa tietokantoihin ja vanhaa tietoa ei voida tai haluta poistaa järjestelmistä

 • Tietokantoihin halutaan tallentaa myös ääntä, liikkuvaa kuvaa, valokuvia, asiakirjoja yms.

 • Automaattiset tunnistinlaitteet lisäävät kerättävän tiedon määrää (esim. paikkatieto ja RFID)

 • Erilaiset säännökset ja viranomaisvaatimukset velvoittavat säilyttämään tietoja entistä pidempään

Microsoft SQL Server 2008 tarjoaa organisaatiolle turvallisen, luotettavan ja skaalautuvan sovellusalustan, joka varastoi kaiken tyyppistä tietoa ja esittää tiedon ymmärrettävässä muodossa kaikille käyttäjille. Tämän lisäksi SQL Server 2008 palvelee liiketoimintakriittisimpiä sovelluksia sekä helpottaa ja nopeuttaa sovelluskehitystä.

SQL Server 2008 on entistä turvallisempi, luotettavampi ja hallittavampi sovellusalusta

Turvaa tietosi
SQL Server 2008 perustuu edeltäjiensä vahvuuksiin ja on entistä turvallisempi sovellusalusta. Tietokannoissa ja lokitiedostoissa olevat luottamukselliset tiedot voidaan salata tekemättä sovellusmuutoksia. Auditointiominaisuudet pitävät kirjaa tietosisältöön tehdyistä hauista ja muutoksista ja helpottavat erilaisten kuuliaisuusvaatimusten noudattamista. Jälkikäteen on helposti selvitettävissä kuka on koskenut tietoon.

Käytä vähemmän aikaa päivittäisiin hallintarutiineihin
SQL Server 2008 esittelee uuden käytäntöpohjaisen hallintamallin. Käytännöillä voidaan automatisoida valtaosa päivittäisistä hallintarutiineista, esimerkiksi kyselyiden optimointi, nimeämiskäytännöt, varmuuskopiointi- ja palautustoimet sekä indeksinhallinta. Käytännöissä määritellyt ehdot laukaisevat automaattisesti kulloinkin tarvittavat hallintatoimenpiteet. Käytännöt voidaan julkaista tarvittaessa satoihin tai tuhansiin palvelimiin, jolloin suurenkin organisaation tietokantapalvelimien hallintarakenne voidaan pitää yhdenmukaisena.

Paranna sovellusten käytettävyyttä
SQL Server 2008 tarjoaa korkean käytettävyyden kokoonpanot liiketoimintakriittisten sovellusten luotettavaksi alustaksi. Esimerkiksi tietokantojen peilauksella voidaan vähentää merkittävästi sovellusten palvelukatkoja. Peilauksella kahdennettu tietokanta pystyy toipumaan m yös tallennuslaitteen virhe- ja vikatilanteista. Jopa järjestelmäresursseja, kuten suorittimia ja muistia, voidaan lisätä järjestelmän ollessa tuotantokäytössä.

Optimoitu ja ennakoitava suorituskyky
Tietokantaympäristön suorituskyvyn optimointi ja suorituskyvyn ennakoitavuus helpottavat hankittujen laitteistojen ja ohjelmistojen täysimääräistä hyödyntämistä. SQL Server 2008 kerää suorituskykytietoa keskitettyyn tietovarastoon ja sitä kautta järjestelmänvalvojat voivat kätevästi analysoida suorituskykyä ja verrata sitä historiatietoon. Samaan tietokantapalvelimeen voidaan laittaa useita työkuormia niin, että niiden tarjoamat vasteajat ovat ennakoitavissa.

SQL Server 2008 ja .NET Framework nopeuttavat uuden sukupolven sovellusten kehitystä

Kehitä liiketoiminnan ymmärtämillä kokonaisuuksilla
Uuden sukupolven ADO.NET-tiedonkäsittelyrakenteessa kehittäjät voivat käyttää tietokannan tietoja Entity Data Model -mallin avulla. Aikaisemmin kehittäjät käsittelivät tietokannan tauluja ja sarakkeita, nyt kehitystyötä voidaan tehdä loogisempina, liiketoiminnan ymmärtäminä asiakokonaisuuksina, kuten esim. Asiakkaat, Tilaukset ja Tuotteet - riippumatta siitä missä tauluissa tiedot ovat. LINQ mahdollistaa, että näitä loogisia kokonaisuuksia voi hyödyntää millä tahansa .NET-ohjelmointikielellä. Tässä mallissa kehittäjät kehittävät sovellukset käyttäen loogista tietomallia ja järjestelmänvalvojat määrittelevät mallin yhteydet fyysisen tietokannan tauluihin ja sarakkeisiin.

Tiedot ovat käytettävissä kaikkialla
SQL Server 2008 mahdollistaa ajoittain verkkoon kytkettyjen sovellusten nopean kehityksen. Sovellus pystyy hyödyntämään paikallista tietovarastoa ollessaan irti verkosta ja palatessaan takaisin verkkoon, tietokantojen muutokset synkronoituvat automaattisest i keskitetyn tietokannan kanssa.

Kaiken tiedon varasto
SQL Server 2008 säästää aikaa ohjelmakehittäjiltä ja järjestelmänvalvojilta, koska samaan tietovarastoon on mahdollista tallentaa kaiken tyyppistä tietoa.

Erityyppisten tietojen säilyttäminen ja hyödyntäminen
SQL Server on edelläkävijä ei-ralaationaalisen tiedon tukemisessa. Esimerkiksi vuonna 1999 esiteltiin OLAP-palvelut ja vuonna 2005 kattava tuki XML-tietotyypille ja -rakenteille. SQL Server 2008 rakentuu vahvasti tähän perustaan ja laajentaa tietotyyppien valikoimaa edelleen, jotta nykyaikaiset sovellukset voivat hyödyntää erilaisia rakenteettomia tietotyyppejä, kuten asiakirjoja ja kuvia.

Paikkatietoratkaisut
Maantieteelliseen sijaintiin liittyvä informaatio on tulossa nopeasti liiketoimintasovelluksiin. SQL Server 2008 sisältää paikkatietoälykkyyden ja -tietotyypit paikkatietoa hyödyntävien sovellusten tarpeisiin.

Oivaltava näkemys tietoon
SQL Server 2008 mahdollistaa organisaation laajuisten Business Intelligence -ratkaisujen järkevän toteuttamisen. Liiketoimintatiedot voidaan tuoda kaikkien tiedon tarvitsijoiden ulottuville Microsoft Office system -integroinnin avulla.

Seuraavan sukupolven tietovarastointi
SQL Server 2008 skaalautuu erittäin suuriin tietovarastointiratkaisuihin (Data Warehousing). Suuriin tietomassoihin tehtävien kyselyjen suorituskyky on parantunut merkittävästi ja kyselyjen optimoinnissa huomioidaan myös erilaiset tietovarastointiskenaariot. SQL Server 2008 Integration Services tarjoaa tarvittavat integrointivälineet samassa paketissa. Reaaliaikainen tieto voidaan yhdistää tietovarastossa olevaan tietoon Change Data Capture -toiminnolla.

Business Intelligence kaikille tiedon tarvitsijoille
SQL Server 2008 Reporting Services mahdollistaa, että käyttäjät voivat itse luoda tarvitsemansa raportit ja hyödyntää niissä monipuolisia muo toiluja. SQL Server 2008 Analysis Services on entistä kokonaisvaltaisempi ja suorituskykyisempi analysointiympäristö, jolla voidaan toteuttaa esim. yhdenmukaiset liiketoimintamittarit kaikille käyttäjille.

Rikas tiedon käyttäjäkokemus
SQL Server 2008 mahdollistaa käyttäjille tiedon hyödyntämisen ja jakamisen tutun Microsoft Office -ohjelmiston avulla. Käyttäjät voivat laatia raportteja Microsoft Wordissa tai Microsoft Excelissä ja julkaista ne yhteisiin työtiloihin kaikkien tietoa tarvitsevien hyödynnettäviksi.

SQL Server 2008:n saatavuus, hinnat ja paketointi
SQL Server 2008 sisältää paljon uusia ominaisuuksia, mutta hinnat eivät nouse. Versioiden paketointi säilyy vastaavana kuin edellisissä versioissa. SQL Server 2005 on poistunut hinnastoista, eikä sitä voi enää tilata. Suurin osa lisensointimalleista mahdollistaa kuitenkin edellisen version käyttämisen (downgrade-oikeus), joten tarvittaessa myös SQL Server 2005:n käyttäminen on mahdollista. SQL Server 2008
-lisenssillä saa siis käyttää edellistä versiota. Lisätietoja hinnoista alla.


Experience a trusted, productive, and intelligent
relational database management system that provides
an enterprise-ready data platform for organizations
to manage any data, any place, any time

Your Data, Any Place, Any Time

SQL Server 2008 delivers on Microsoft’s Data Platform vision by helping your organization manage any data, any place, any time. It enables you to store data from structured, semi-structured, and unstructured documents, such as images and music, directly within the database. SQL Server 2008 delivers a rich set of integrated services that enable you to do more with your data such as query, search, synchronize, report, and analyze. Your data can be stored and accessed in your largest servers within the data center all the way down to desktops and mobile devices, enabling you to have control over your data no matter where it is stored.

SQL Server 2008 enables you to consume your data within custom applications developed using Microsoft .NET and Visual Studio and within your service-oriented architecture (SOA) and business process through Microsoft BizTalk Server while information workers can access data directly in the tools they use every day, such as the 2007 Microsoft Office system. SQL Server 2008 delivers a trusted, productive, and intelligent data platform for all your data needs.

SQL Server 2008 New Features

TRUSTED

SQL Server provides the highest levels of security, reliability, and scalability for your business-critical applications.

 

 Protect valuable information

 • Transparent Data Encryption

  Enable encryption of an entire database, data files, or log files, without the need for application changes. Benefits of this include: Search encrypted data using both range and fuzzy searches, search secure data from unauthorized users, and data encryption without any required changes in existing applications.

 • Extensible Key Management

  SQL Server 2005 provides a comprehensive solution for encryption and key management. SQL Server 2008 delivers an excellent solution to this growing need by supporting third-party key management and HSM products.

 • Auditing

  Create and manage auditing via DDL, while simplifying compliance by providing more comprehensive data auditing. This enables organizations to answer common questions, such as, "What data was retrieved?"

  > Learn more about SQL Server 2008 Security

 

 Ensure business continuity

 • Enhanced Database Mirroring

  SQL Server 2008 builds on SQL Server 2005 by providing a more reliable platform that has enhanced database mirroring, including automatic page repair, improved performance, and enhanced supportability.

 • Automatic Recovery of Data Pages

  SQL Server 2008 enables the principal and mirror machines to transparently recover from 823/824 types of data page errors by requesting a fresh copy of the suspect page from the mirroring partner transparently to end users and applications.

 • Log Stream Compression

  Database mirroring requires data transmissions between the participants of the mirroring implementations. With SQL Server 2008, compression of the outgoing log stream between the participants delivers optimal performance and minimizes the network bandwidth used by database mirroring.

  > Learn more about SQL Server 2008 High Availability

 

 Enable predictable response

 • Resource Governor

  Provide a consistent and predictable response to end users with the introduction of Resource Governor, allowing organizations to define resource limits and priorities for different workloads, which enable concurrent workloads to provide consistent performance to their end users.

 • Predictable Query Performance

  Enable greater query performance stability and predictability by providing functionality to lock down query plans, enabling organizations to promote stable query plans across hardware server replacements, server upgrades, and production deployments.

 • Data Compression

  Enable data to be stored more effectively, and reduce the storage requirements for your data. Data compression also provides significant performance improvements for large I/O bound workloads, like data warehousing.

 • Hot Add CPU

  Dynamically scale a database on demand by allowing CPU resources to be added to SQL Server 2008 on supported hardware platforms without forcing any downtime on applications. Note that SQL Server already supports the ability to add memory resources online.

  > Learn more about SQL Server 2008 Performance and Scale

PRODUCTIVE

To take advantage of new opportunities in today's fast-moving business world, companies need the ability to create and deploy data-driven solutions quickly. SQL Server 2008 reduces time and cost of management and development of applications.

 

 Manage by policies

 

 • Policy-Based Management

  Policy-Based Management is a policy-based system for managing one or more instances of SQL Server 2008. Use this with SQL Server Management Studio to create policies that manage entities on the server, such as the instance of SQL Server, databases, and other SQL Server objects.

 • Streamlined Installation

  SQL Server 2008 introduces significant improvements to the service life cycle for SQL Server through the re-engineering of the installation, setup, and configuration architecture. These improvements separate the installation of the physical bits on the hardware from the configuration of the SQL Server software, enabling organizations and software partners to provide recommended installation configurations.

 • Performance Data Collection

  Performance tuning and troubleshooting are time-consuming tasks for the administrator. To provide actionable performance insights to administrators, SQL Server 2008 includes more extensive performance data collection, a new centralized data repository for storing performance data, and new tools for reporting and monitoring.

  > Learn more about SQL Server 2008 Manageability

 

 Simplify application development

 

 • Language Integrated Query (LINQ)

  Enable developers to issue queries against data, using a managed programming language, such as C# or VB.NET, instead of SQL statements. Enable seamless, strongly typed, set-oriented queries written in .NET languages to run against ADO.NET (LINQ to SQL), ADO.NET DataSets (LINQ to DataSets), the ADO.NET Entity Framework (LINQ to Entities), and to the Entity Data Service Mapping provider. Use the new LINQ to SQL provider that enables developers to use LINQ directly on SQL Server 2008 tables and columns.

 • ADO.NET Object Services

  The Object Services layer of ADO.NET enables the materialization, change tracking, and persistence of data as CLR objects. Developers using the ADO.NET framework can program against a database, using CLR objects that are managed by ADO.NET. SQL Server 2008 introduces more efficient, optimized support that improves performance and simplifies development.

  > Learn about SQL Server 2008 ADO.NET Object Services and LINQ

 

 Store any information

 • DATE/TIME

  SQL Server 2008 introduces new date and time data types:

  • DATE—A date-only type

  • TIME—A time-only type

  • DATETIMEOFFSET—A time-zone-aware datetime type

  • DATETIME2—A datetime type with larger fractional seconds and year range than the existing DATETIME type

  The new data types enable applications to have separate data and time types while providing large data ranges or user defined precision for time values.

 • HIERARCHY ID

  Enable database applications to model tree structures in a more efficient way than currently possible. New system type HierarchyId can store values that represent nodes in a hierarchy tree. This new type will be implemented as a CLR UDT, and will expose several efficient and useful built-in methods for creating and operating on hierarchy nodes with a flexible programming model.

 • FILESTREAM Data

  Allow large binary data to be stored directly in an NTFS file system, while preserving an integral part of the database and maintaining transactional consistency. Enable the scale-out of large binary data traditionally managed by the database to be stored outside the database on more cost-effective storage without compromise.

 • Integrated Full Text Search

  Integrated Full Text Search makes the transition between Text Search and relational data seamless, while enabling users to use the Text Indexes to perform high-speed text searches on large text columns.

 • Sparse Columns

  NULL data consumes no physical space, providing a highly efficient way of managing empty data in a database. For example, Sparse Columns allows object models that typically have numerous null values to be stored in a SQL Server 2005 database without experiencing large space costs.

 • Large User-Defined Types

  SQL Server 2008 eliminates the 8-KB limit for User-Defined Types (UDTs), allowing users to dramatically expand the size of their UDTs.

 • Spatial Data Types

  Build spatial capabilities into your applications by using the support for spatial data.

  • Implement Round Earth solutions with the geography data type. Use latitude and longitude coordinates to define areas on the Earth's surface.

  • Implement Flat Earth solutions with the geometry data type. Store polygons, points, and lines that are associated with projected planar surfaces and naturally planar data, such as interior spaces.

   > Learn more about SQL Server 2008 Programmability and Spatial Data

INTELLIGENT

SQL Server 2008 provides a comprehensive platform, delivering intelligence where your users want it.

 

 Integrate any data

 

 • Backup Compression

  Keeping disk-based backups online is expensive and time-consuming. With SQL Server 2008 backup compression, less storage is required to keep backups online, and backups run significantly faster since less disk I/O is required.

 • Partitioned Table Parallelism

  Partitions enable organizations to manage large growing tables more effectively by transparently breaking them into manageable blocks of data. SQL Server 2008 builds on the advances of partitioning in SQL Server 2005 by improving the performance on large partitioned tables.

 • Star Join Query Optimizations

  SQL Server 2008 provides improved query performance for common data warehouse scenarios. Star Join Query optimizations reduce query response time by recognizing data warehouse join patterns.

 • Grouping Sets

  Grouping Sets is an extension to the GROUP BY clause that lets users define multiple groupings in the same query. Grouping Sets produces a single result set that is equivalent to a UNION ALL of differently grouped rows, making aggregation querying and reporting easier and faster.

 • Change Data Capture

  With Change Data Capture, changes are captured and placed in change tables. It captures complete content of changes, maintains cross-table consistency, and even works across schema changes. This enables organizations to integrate the latest information into the data warehouse.

 • MERGE SQL Statement

  With the introduction of the MERGE SQL Statement, developers can more effectively handle common data warehousing scenarios, like checking whether a row exists, and then executing an insert or update.

 • SQL Server Integration Services (SSIS) Pipeline Improvements

  Data Integration packages can now scale more effectively, making use of available resources and managing the largest enterprise-scale workloads. The new design improves the scalability of runtime into multiple processors.

 • SQL Server Integration Services (SSIS) Persistent Lookups

  The need to perform lookups is one of the most common ETL operations. This is especially prevalent in data warehousing, where fact records need to use lookups to transform business keys to their corresponding surrogates. SSIS increases the performance of lookups to support the largest tables.

  > Learn more about SQL Server 2008 Integration Services and Data Warehousing

 

 Deliver relevant information

 • Analysis Scale and Performance

  SQL Server 2008 drives broader analysis with enhanced analytical capabilities and with more complex computations and aggregations. New cube design tools help users streamline the development of the analysis infrastructure enabling them to build solutions for optimized performance.

 • Block Computations

  Block Computations provides a significant improvement in processing performance enabling users to increase the depth of their hierarchies and complexity of the computations.

 • Writeback

  New MOLAP enabled writeback capabilities in SQL Server 2008 Analysis Services removes the need to query ROLAP partitions. This provides users with enhanced writeback scenarios from within analytical applications without sacrificing the traditional OLAP performance.

  > Learn more about SQL Server 2008 Analysis Services

 
 

 Drive actionable insights

 

 • Enterprise Reporting Engine

  Reports can easily be delivered throughout the organization, both internally and externally, with simplified deployment and configuration. This enables users to easily create and share reports of any size and complexity.

 • Internet Report Deployment

  Customers and suppliers can effortlessly be reached by deploying reports over the Internet.

 • Manage Reporting Infrastructure

  Increase supportability and the ability to control server behavior with memory management, infrastructure consolidation, and easier configuration through a centralized store and API for all configuration settings.

 • Report Builder Enhancements

  Easily build ad-hoc and author reports with any structure through Report Designer.

 • Built-In Forms Authentication

  Built-in forms authentication enables users to easily switch between Windows and Forms.

 • Report Server Application Embedding

  Report Server application embedding enables the URLs in reports and subscriptions to point back to front-end applications.

 • Microsoft Office Integration

  SQL Server 2008 provides new Word rendering that enables users to consume reports directly from within Microsoft Office Word. In addition, the existing Excel renderer has been greatly enhanced to accommodate the support of features, like nested data regions, sub-reports, as well as merged cell improvements. This lets users maintain layout fidelity and improves the overall consumption of reports from Microsoft Office applications.

 • Predictive Analysis

  SQL Server Analysis Services continues to deliver advanced data mining technologies. Better Time Series support extends forecasting capabilities. Enhanced Mining Structures deliver more flexibility to perform focused analysis through filtering as well as to deliver complete information in reports beyond the scope of the mining model. New cross-validation enables confirmation of both accuracy and stability for results that you can trust. Furthermore, the new features delivered with SQL Server 2008 Data Mining Add-ins for Office 2007 empower every user in the organization with even more actionable insight at the desktop.

  > Learn more about SQL Server 2008 Reporting Services and Data Mining

Choosing the Right Edition for Your Needs

Enterprise

SQL Server 2008 is a comprehensive data platform that meets the high demands of enterprise online transaction processing and data warehousing applications. Learn more

Standard

SQL Server 2008 Standard is a complete data management and business intelligence platform providing best-in-class ease of use and manageability for running departmental applications. Learn more

Specialized Editions

 • Workgroup

  Run branch locations on this reliable data management and reporting platform that provides secure remote synchronization and management capabilities.
  Learn more

 • Web

  Offer low cost, large scale highly available web applications or hosting solutions to your customers with highly available Internet facing web serving environments.
  Learn more

 • Compact

  Available as a free download, build stand-alone and occasionally connected applications for mobile devices, desktops, and Web clients on all Microsoft Windows platforms.
  Learn more

 • Express

  Available as a free download, Express is ideal for learning and building desktop and small server applications and for re-distribution by ISVs.
  Learn more

For more information, view the SQL Server Product Specifications.

SQL Server R2 tulossa kevään 2010 aikana!

SQL Server 2008 R2 tulee saataville vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla. Samassa yhteydessä tulee SQL Server -paketointiin ja hinnoitteluun myös muutoksia.

Samassa yhteydessä esitellään kaksi uutta versiota

 • SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse

Enterprise-version ominaisuuksiin tulee uusia linjauksia:

 • Tuettu muisti 2 TB (2000 GB)
 • Tuki kahdeksalle suorittimelle, enintään 64 ydintä (kuten edeltävissäkin versioissa)
 • Virtiaalisointioikeudet neljälle virtuaalikoneelle. Ylläpidossa olevat SQL Server Enterprise -ympäristöt, joissa hyödynnetään sen rajoittamatonta virtuaalisointia, saavat veloituksetta päivitysoikeuden Datacenter-versioon.

Softa SuperStore
Softa SuperStore
Softa SuperStore