Microsoft on julkistanut Windows Server 2012:n virtuaalilanseerauksella ympäri maailman. Uusi käyttöjärjestelmä on ollut erittäin kunnianhimoinen uudistus, joka tekee Windows Server 2012:sta pilvipalvelujen hyödyntämisen kulmakiven.

Uusi käyttöjärjestelmä tarjoaa käyttäjäorganisaatioille laajan valikoiman pilviaikakauden ominaisuuksia ja mahdollistaa oman infrastruktuurin kattavan yksityisen ja hybridipilven rakentamisen. Palveluntarjoajille Windows Server 2012 puolestaan mahdollistaa joustavamman ja kilpailukykyisemmän pilvipalvelualustan toteuttamisen kustannustehokkaasti ja toimintavarmasti.

Microsoftin -palvelinliiketoimintajohtaja Juha Karppisen mukaan Windows Server 2012 mahdollistaa virtuaalikoneiden siirron alustalta toiselle pelkän tietoliikenneyhteyden yli.

”Yhdessä Windows Azuren ja System Centerin kanssa Windows Server 2012 on lyömätön yhdistelmä. Sen virtuaaliset verkkoteknologiat tarjoavat aiempaa tehokkaammat välineet vikasietoisten virtuaalisten verkkojen, tietoliikenneyhteyksien ja kytkimien hallintaan ja konfigurointiin. Nämä ominaisuudet ovat täysin automatisoidun pilvipalvelualustan ja luotettavan toiminnan sekä resurssien optimoinnin kannalta tärkeitä.”

Dynaaminen muistinkäsittely, tiedon deduplikointi ja virtuaaliset tallennusverkot sekä tiedon varmentaminen pilveen ovat myös uuden Windows Server 2012:n sisäänrakennettuja ominaisuuksia. Kaikkinensa uudessa käyttöjärjestelmässä on satoja uusia ominaisuuksia edeltäjäänsä verrattuna.

”Kustannusmielessä Windows Server 2012 on myös kannattava investointi, sillä se mahdollistaa palvelukeskuksen rakentamisen edullisemmin ja sen avulla saa IT-infrastruktuurista enemmän tehoja irti”, Karppinen jatkaa.

Tieto ensimmäisten käyttöönottajien joukossa

Windows Server 2012 on saanut erittäin kiinnostuneen vastaanoton suomalaisten ICT-palvelutarjoajien keskuudessa. Esimerkiksi Tieto kehittää uusia yksityisiä pilvipalveluita asiakkaiden toiminnan tuottavuuden parantamiseksi pohjautuen Windows Server 2012:een.

Myöhemmin tänä vuonna julkistettavissa uuden sukupolven palveluissa Tieto tulee hyödyntämään uusia Windows Server 2012 –ominaisuuksia. Tiedon tuottavuuspilvestä asiakkaat saavat joustavia, luotettavia, kustannustehokkaita ja korkeat tietoturvavaatimukset täyttäviä palveluja, kertoo Tiedon kehitysohjelmasta vastaava Sari Aumo. Palvelut tuotetaan jaetulta alustalta asiakaskohtaisesti eriytetyissä yksityisissä pilvissä.

”Windows Server 2012 on mukana mahdollistamassa joustavien pilvivaihtoehtojen tuottamisen asiakkaillemme. Yksityisten pilvipalveluiden kysyntä kasvaa, ja Tieto haluaa palveluntuottajana tarjota kullekin asiakkaalle sopivinta palvelumallia”, sanoo puolestaan sovellusalustaratkaisuista vastaava johtaja Jyrki Oksala Tiedosta.

Windows Server 2012 pähkinänkuoressa:

Enemmän kuin pelkkää virtualisointia
Hyper-V live migration koneelta koneelle pelkän tietoliikenne-yhteyden yli, Network Virtualization -virtualiset verkot ja konfiguraatiot, virtualikytkimet, verkkoliityntöjen vikasietoisuus, virtuaaliset tallennusverkot, resurssien optimointi ja dynaaminen muistinkäsittely sekä datan deduplikointi mahdollistavat entistä kustannustehokkaampien ja virtuaalialustojen hyödyntämisen.

Katkoton käytettävyys
Kehittyneet klusterointi- ja verkkoteknologiaratkaisut luovat uusia mahdollisuuksia rakentaa katkotonta ja joustavaa palvelutuotantoa.

Skaalautuva pilvialusta
Windows Server 2012 on skaalautuva ja elastinen sovellusalusta, joka mahdollistaa hybridipilviarkkitehtuurin todellisen hyödyntämisen, jossa virtuaalikoneita voi viiveettä siirtää palvelimien, tallennusjärjestelmien ja eri konesalien välillä.

Joustavat työskentelytavat
Windows Server 2012 mahdollistaa käyttäjille joustavan pääsyn palveluihin, kuten esimerkiksi etäkäyttö ja virtuaalityöasemat, kuitenkin turvallisesti ja suojatusti.

Katso lisää aiheesta: www.microsoft.com/en-us/server-cloud/new.aspx