Kesäseikkailut kutsuvat! Kirmaamme kesälaitumilla ajalla 5 - 14.7. sekä 17 - 31.7.24!
Viimeisin kampanjatiedotteemme on ilmestynyt 17.6.24, kts tarkemmat tiedot KAMPANJA-linkistä!

Softa SuperStore

21.06.2024 • • 08:09

Asiakaspalvelu
ark. 10.30 - 16
09 - 3424 370
 

          TUOTEHAKU

 TUOTERYHMÄT

 Muokkaa evästevalintoja
Näytä ostoskori
PÄÄVALIKKO
 
Luotettava Kumppani –yritys
 
Veloitukseton päivitysmuistutuspalvelu!
 
Softa SuperStore - yksi Suomen vahvimmista!

 

Adobe InDesign CS6

Adobe InDesign CS6
Ammattimaisten taittojen suunnittelu
paino- ja digitaali-julkaisuihin
Adobe® InDesign® CS6 -ohjelmisto on ammattimainen sivuntaittosovellus, jonka avulla hallitset suunnittelua ja typografiaa erittäin tarkasti. Luot tyylikkäitä ja valloittavia sivuja hyödyntämällä eri toimintoja, kuten Live-esitarkastus, kattavat tyylit ja hienostuneet tekstinkäsittelytoiminnot. Uusien työkalujen avulla taittojen mukautus moniin erilaisiin sivu- ja näyttökokoihin on tehokkaampaa. Julkaiset InDesign-taittoja tablet-sovelluksina integroitumalla Adobe Digital Publishing Suiteen*.

* Tiettyjen Adobe Digital Publishing Suiteen integroituvien ominaisuuksien ja palveluiden käyttöön tarvitaan Digital Publishing Suite -tili.  

  • Kauniiden sivuntaittojen luonti ja mukautus eri kokoihin – Hallitset tehokkaasti useita samaan sisältöön perustuvia taittoja. Luot yhdestä dokumentista useita versioita käyttämällä Sivuasettelu-toimintoa. Säädät sisältöä automaattisesti lisäämällä Joustava sivuasettelu -toiminnon. Näin pääset nopeasti alkuun, kun mukautat sisältöä uuteen sivukokoon tai suuntaan.
  • Tehokas suunnittelu painotuotteeksi, näytölle ja tablet-laitteille – Suunnittelet sivuntaittoja käytännössä mille tahansa tietovälineelle entistä nopeammin ja kätevämmin. Voit käyttää sivuntaiton sisältöä uudelleen toisessa taitossa. Varmistat yhtenäisyyden linkittämällä sisältöä dokumenttien sisällä tai välillä. Pääset viimeksi käytettyihin kirjasimiin kätevästi. Pystyt luomaan PDF-lomakekenttiä InDesignissa.
  • Vuorovaikutteisten digitaalijulkaisujen luonti ja julkaisu tablet-laitteille – Voit julkaista tablet-laitteille kirjoittamatta koodia integroitumalla Adobe Digital Publishing Suiteen*. Viet sekä vaaka- että pystysuuntaisia taittoja yhdestä InDesign-tiedostosta. Voit lisätä vuorovaikutteista HTML-koodia, kuten Adobe Edge™ -ohjelmistolla kehitetty animaatio.
* Tiettyjen Adobe Digital Publishing Suiteen integroituvien ominaisuuksien ja palveluiden käyttöön tarvitaan Digital Publishing Suite -tili.

TÄRKEIMMÄT SYYT ADOBE® INDESIGN® CS6 -OHJELMISTOHANKINNALLE

Julkaisu digitaalilaitteisiin – Suunnittelet vaikuttavia eBook-kirjoja, luot edistynyttä sisältöä tablet-laitteille, jotka voidaan jaella integroitumalla Adobe Digital Publishing Suiteen, ja viet vuorovaikutteiset taitot SWF- tai PDF-tiedostoina. Painojulkaisu – Suunnittelet hämmästyttäviä dokumentteja, jotka voi tulostaa suoraan tai PDF-tiedostoina tietokoneeseen tai ammattimaisiin painokoneisiin. Työskentelet tehokkaammin linkitetyllä sisällöllä, Content Collector -työkaluilla ja muilla vastaavilla toiminnoilla.

Integraatio muihin Adobe-ratkaisuihin – Pystyt siirtämään projektit joustavasti suunnittelusta tulosteiksi tiiviin integraation ansiosta alan johtaviin Adobe-ohjelmistoihin, kuten Adobe Photoshop®, Illustrator®, Acrobat® ja Flash® Professional. Esitarkastus- ja tuotantotyökalut – Nopeutat tuotantoa ja vähennät virheitä live-esitakastuksen, julkaisun asentamien kirjasinten, taustalla tapahtuvan PDF-viennin, JDF-teknologian ja PDF/X-viennin tuen ansiosta. Tuottavuustyökalut – Tuotat hienostuneita sivuntaittoja linkitetyllä sisällöllä, valinnaisen taiton toiminnolla, Content Collector -työkaluilla, älykkäillä apulinjoilla, nopealla taulukoiden luonnilla ja objektissa olevilla säädöillä.

Vankka tekstin muodostus – Luot kaunista ja hienostunutta tekstiä tyylien, tekstin kierrätyksen, kappaleiden koostajan, OpenType®-tuen ja anfangien avulla sekä tyylien osoittamisella EPUB-viennille.

Sisäiset luovat työkalut – Kokeile luovia mahdollisuuksia käyttämällä integroituja piirtotyökaluja, ei-tuhoavia tehosteita, sisäisiä Adobe Photoshop -tehosteita, hienompia läpinäkyvyysohjaimia ja 3D Photoshop -kuvien tukea.

Automaatio – Taitat tekstiä ja kuvia sisältäviä sivuja automaattisesti luomalla tehokkaita automatisoituja työnkulkuja standardeihin pohjautuvien XML-ominaisuuksien avulla. Tuotat sisältöä eri kanaviin lisäämällä tietokantapohjaista sisältöä.

Laajennettavuus – Voit suunnitella yksilöllisiä julkaisuja käyttämällä InDesign Markup Language (IDML) -kieltä, joka on XML-pohjainen tiedostomuoto. Sen avulla suunnittelijat voivat koota ja muuttaa tiedostoja tavallisilla XML-työkaluilla.

Yhteistyö toimituksellisissa työnkuluissa – Parannat suunnittelu- ja toimitustiimien yhteistyötä InDesign- ja Adobe InCopy® -ohjelmistojen tiiviin integraation ansiosta.

Adobe Digital Publishing Suiten käyttö – Julkaiset valloittavia digitaalidokumentteja useille tablet-laitteille käyttämällä Adobe Digital Publishing Suitea* InDesignista. Uuden Single Editionin avulla julkaiset yksittäisen sovelluksen iPadiin. Joustava sivuasettelu – Mukautat sisältöä automaattisesti soveltamalla joustavan sivun sääntöjä, kun luot vaihtoehtoisen erikokoisen tai -suuntaisen taiton InDesignissa.

* Tiettyjen Adobe Digital Publishing Suiteen integroituvien ominaisuuksien ja palveluiden käyttöön tarvitaan Digital Publishing Suite -tili.

ADOBE® INDESIGN® CS6:N UUDET TÄRKEÄT OMINAISUUDET

Joustava sivuasettelu – Mukautat sisältöä automaattisesti soveltamalla joustavan sivun sääntöjä, kun luot vaihtoehtoisen erikokoisen tai -suuntaisen taiton InDesignissa.

Valinnainen taitto – Luot ja suunnittelet taitosta tehokkaasti useita versioita eri laitteille ja eri tarkoituksiin samassa InDesign-tiedostossa.

Linkitetty sisältö – Voit linkittää sisältöä InDesign-dokumenttien sisällä tai välillä siten, että alkuperäiseen tekstiin tai objektiin tehtyjä muutoksia (mukaan lukien vuorovaikutteisuus) sovelletaan kaikkiin linkitettyihin alatason objekteihin.

Content Collector -työkalut – Voit poimia tekstiä ja objekteja olemassa olevasta tekstistä Content Collectorin avulla. Uudessa taitossa voit lisätä kohteita Content Placer toiminnon avulla siinä järjestyksessä, jossa haluat niiden esiintyvän.

PDF-lomakkeet InDesignissa – Luot lomakekentät suoraan InDesignissa ennen vientiä PDF-muotoon. Voit määrittää myös välilehtien järjestyksen InDesignissa käyttämällä Artikkelit-paneelia.

Lähi-Idän kielten tuki – Voit ostaa ja päivittää InDesignin Lähi-Idän version suoraan Adobelta. Se yksinkertaistaa globaalien dokumenttien lokalisointia ja tehostaa toimintoja.

Sivut-paneelin parannukset – Järjestelet sisältöä tehokkaasti esittämällä vaihtoehtoisia taittoja Sivut-paneelissa.

Jaettu ikkuna – Voit verrata taiton ulkonäköä ja varmistaa yhtenäisyyden tarkastelemalla kahta taittoa rinnakkain samassa dokumentissa.

Viimeksi käytetyt kirjasimet – Käytä yleisesti käytettyjä kirjasimia. Viimeksi käytetyt kirjasimet näkyvät kirjasinluettelon yläosassa.

Vahvat tekstikehyksen sovitusvalinnat – Määrität kehykset yksinkertaisilla parametreilla siten, että ne mukautuvat lisätekstin mukaan. Kasvata ja pienennä kehykset sopimaan automaattisesti otsikoille, kuvateksteille ja muulle vaihtuvalle sisällölle.

Harmaasävyn esikatselu – Katso, miltä taitot näyttävät mustavalkonäytöllä tai tulostettuina mustavalkoisina katselemalla taittoja harmaasävyisinä.

Harmaasävyn PDF-vienti – Vie PDF-tiedostot harmaasävyisinä suoraan Tulosta-valintaikkunasta.

Avainobjektien kohdistus – Kohdista tietyt kohteet määrittämääsi avainobjektiin.

Hunspell-sanaston parannukset – Voit käyttää yli 100 avoimen lähdekoodin sanastoa.

IDML-tuki – Kun haluat käyttää taittoa InDesignin aikaisemmassa versiossa, voit tallentaa sen IDML-muodossa Tallenna nimellä -valikosta.

Monimutkaiset laskelmat – Laske paneelien ja valintaikkunoissa olevia arvoja käyttämällä monimutkaisia laskelmia (esimerkiksi 12.5p/2x3).

Parannettu tuki palstojen jaolle ja levitykselle – Rivit säilyvät yhtenäisiä kappaleissa, jotka jakautuvat palstoiksi tai levittyvät useille palstoille.

Vuorovaikutteinen PDF-vienti sivuina – Vie vuorovaikutteinen PDF-tiedosto sivuina aukeamien sijaan.

Vienti PNG-muotoon – Vie InDesign-dokumentti häviömättömään PNG-muotoon web-käyttöä varten. Voit viedä koko dokumentin, sen osan tai yksittäiset kohteet.

Parannettu zoomaus linkitetyille objekteille – Voit suurentaa linkitetyn objektin Linkit-paneelista, kun haluat arvioida sitä tarkemmin.

Laajennussarjojen hallinta – Ota käyttöön tai poista käytöstä laajennusarjoja nykyisen työnkulun mukaan.

Intian kielten tuki – World-Ready Composer on valinnainen sommittelumoduuli. Sen avulla työskentelet kätevästi hindin ja punjabin kielillä sekä muilla Intian kielillä† ja monimutkaisia merkkejä sisältävillä kielillä, kuten arabia ja heprea.‡

Vuorovaikutteinen HTML – Lisäät InDesign-taittoihin vuorovaikutteista HTML-koodia, kuten Google Maps ja Adobe Edge™ -ohjelmistolla kehitetty animaatio. Vuorovaikutteisuus säilyy, kun viedään HTML-, EPUB3- tai .folio-muotoon Adobe Digital Publishing Suitea varten*.

Tyylin osoittaminen linkitetyssä tekstissä – Voit valvoa linkitetyn tekstin muotoilua. Määrität erilaiset tekstityylit alkuperäiselle ja alatason tekstille.

Parannettu pakkaustuki – Voit pakata InDesign-projektit siirrettäviksi Adobe Digital Publishing Suite -työnkulkuihin, mukaan lukien toiminnot kuten peitot. Pakkaukseen voi sisällyttää myös IDML-tiedoston.

* Tiettyjen Adobe Digital Publishing Suiteen integroituvien ominaisuuksien ja palveluiden käyttöön tarvitaan Digital Publishing Suite -tili.
† World-Ready Composer -moduuli tukee hindin, maharathin, gujaratin, tamilin, pubjabin, bengalin, teguluan, orijan, malajalamin ja kannadan kieliä.
‡ Jos halutaan laajempaa typografista hallintaa, on käytettävä InDesignin Lähi-Idän versiota.

PÄIVITYSOIKEUKSIEN TIEDOT

Adobe InDesign CS6 -ohjelmiston päivitysversion asennus edellyttää voimassa olevaa aikaisempaa Adobe-ohjelmiston versiota. Katso lisätietoja päivitysoikeuksista osoitteesta www.adobe.com/go/id_upgrade_fi .

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

K: Mikä on InDesign-tuoteperhe?
V: InDesign CS6 on päätuote integroitujen julkaisuohjelmistojen tuoteperheessä, johon kuuluvat Adobe InCopy® CS6- ja Adobe InDesign CS6 Server -ohjelmistot. InCopy on ammattimainen kirjoitus- ja muokkausohjelma, joka toimii InDesignin kanssa ja mahdollistaa suunnittelijoiden, kirjoittajien ja toimittajien väliset toimituksen tiimityöskentelyn työnkulut. InDesign Server tuottaa laadukkaan sommittelun ja taiton palvelinympäristön.

K: Onko InDesign CS6 ratkaisu laajoihin julkaisuympäristöihin?
V: Kyllä. Jos tarvitset mukautetun ratkaisun, joka on luotu InDesign-perusteknologian pohjalta, järjestelmäintegraattorit eri puolilla maailmaa voivat toimittaa InCopy CS6- ja InDesign CS6 -ohjelmistoihin yhteensopivia julkaisujärjestelmiä.

K: Toimiiko InDesign CS6 Adobe Digital Publishing Suiten kanssa?
V: Kyllä. Voit käyttää Adobe Digital Publishing Suiten* isännöimiä palveluita InDesign CS6:ssa ja suunnitella, julkaista ja jaella valloittavia sovelluksia laajalle joukolle tablet-laitteita. Näitä ovat esimerkiksi iPad, BlackBerry PlayBoo ja monet Android™-tablet-laitteet, kuten Kindle Fire. Adobe Digital Publishing Suiten Single Editionin avulla voit julkaista edullisesti yhden iPad-sovelluksen.

* Tiettyjen Adobe Digital Publishing Suiteen integroituvien ominaisuuksien ja palveluiden käyttöön tarvitaan Digital Publishing Suite -tili.

Creative Suite CS6 product matrix
 
  CS6 Design Standard CS6 Design & Web Premium CS6 Production Premium CS6 Master Collection
Photoshop® CS6 Extended   X X X
Photoshop® CS6 X      
Illustrator® CS6 X X X X
InDesign® CS6 X X   X
Acrobat® X Pro X X   X
Dreamweaver® CS6   X   X
Flash® Professional CS6   X X X
Fireworks® CS6   X   X
Flash® Builder®
4.6 Premium
      X
Premiere® Pro CS6     X X
After Effects® CS6     X X
Audition® CS6     X X
Prelude™ CS6     X X
SpeedGrade™ CS6     X X
Encore® CS6     X X
Additional components        
Bridge CS6 X X X X
Media Encoder CS6 X X X X
Story CS6     X X
Extension Manager CS6 X X X X
ExtendScript Toolkit CS6 X X X X
Special upgrade offer
Upgrade offer for CS3 and CS4 customers

We’re very excited about the upcoming release of Adobe® Creative Suite® 6 software. CS6 will be a major new release of our creative desktop tools, with huge improvements for every type of creative professional. With these great new releases coming in the first half of 2012, we want to make sure our customers have plenty of time to determine which offering is best for them. Therefore, we’re pleased to announce that we will offer special introductory upgrade pricing on Creative Suite 6 to customers who own CS3 or CS4.
This offer will be available from the time CS6 is released until December 31, 2012.

Softa SuperStore
Softa SuperStore
Softa SuperStore