Kesäseikkailut kutsuvat! Kirmaamme kesälaitumilla ajalla 5 - 14.7. sekä 17 - 31.7.24!
Viimeisin kampanjatiedotteemme on ilmestynyt 20.5.24, kts tarkemmat tiedot KAMPANJA-linkistä!

Softa SuperStore

16.06.2024 • • 12:08

Asiakaspalvelu
ark. 10.30 - 16
09 - 3424 370
 

          TUOTEHAKU

 TUOTERYHMÄT

 Muokkaa evästevalintoja
Näytä ostoskori
PÄÄVALIKKO
 
Luotettava Kumppani –yritys
 
Veloitukseton päivitysmuistutuspalvelu!
 
Softa SuperStore - yksi Suomen vahvimmista!

 

Microsoft Office Project 2007        Project 2007
            Manage your
          work effectively


.

Microsoft Office Project 2007

Microsoft Office Project Standard 2007 on monipuoliset projektinhallintatyökalut sisältävä ohjelmisto, jonka avulla projektien hallinta on tehokasta, joustavaa ja tuottavaa. Saat tarvitsemasi tiedot, hallitset työtä, aikatauluja ja raha-asioita ja voit varmistaa, että työryhmät työskentelevät tuottavasti. Integroimalla sovellukseen tutut Microsoft Office -ohjelmat, tehokkaan raportoinnin, ohjatun suunnittelun ja joustavat työkalut voit työskennellä entistä tehokkaammin.

Office Project 2007:ää voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin useilla eri toimialoilla:

 • Järjestelmänvalvonta.
 • Tuotekehitys.
 • Laadunvalvonta Six Sigma -prosesseja hyödyntäen.
 • Palvelujen automatisointi.
 • Projektien, resurssien ja riskien hallinta.
 • Eri toimialat, kuten rakennusala, valmistusteollisuus, lääketeollisuus, valtionhallinto, tuotteiden jälleenmyynti, rahoituspalvelut ja terveydenhuolto.


Microsoft Office Project Professional 2007 sisältää kaikki Office Project Standard 2007:n sisältämät ominaisuudet. Lisäksi Office Project Professional 2007 tukee yrityskäyttöön tarkoitettuja projektinhallinnan yhteiskäyttöominaisuuksia, kun sitä käytetään yhdessä Microsoft Office Project Server 2007:n kanssa.
 


Projektiaikataulujen ja -budjettien tulkinta ja hallinta

Voit seurata ja analysoida projekteja sekä tulkita aikatauluja ja muutosten vaikutuksia. Myös projektien taloudellinen hallinta on aiempaa helpompaa ja analysointi tehokkaampaa.

 • Uutta. Jäljitä ongelmien syyt. Voit selvittää tehtävien päivämääriin vaikuttavat tekijät ja jäljittää ongelmien syyt aiempaa nopeammin. Tehtävän perusteet -toiminnon avulla voit selvittää tekijän, joka määrittää tehtävän aloituspäivämäärän (esimerkiksi riippuvaisuuden, kalenterirajoituksen, ajastetun päivämäärän tai loma-ajan), ja selvittää esimerkiksi tietyn viiveen syyn seuraamalla tekijäketjua taaksepäin.
 • Uutta. Näe muutosten vaikutukset. Office Project 2007 korostaa automaattisesti kaikki kohteet, joihin viimeksi tehty muutos vaikuttaa. Muutosten korostamisen ansiosta näet nyt tekemiesi valintojen vaikutukset aiempaa paremmin.
 • Uutta. Kokeile entä jos -analyyseja. Voit kumota ja tehdä uudelleen yhden tai useamman näkymiin, tietoihin tai asetuksiin tekemäsi muutoksen käyttämällä usean tason kumoamistoimintoa. Voit kumota myös makrotoimintoja tai makrotoimintojoukkoja, joten voit kokeilla useita entä jos -analyyseja ymmärtääksesi vieläkin paremmin, mitä vaikutuksia kullakin tekemälläsi muutoksella on.
 • Uutta. Hallitse budjetteja tehokkaasti. Budjettikentän avulla voit laatia budjetteja projekteille ja ohjelmille. Uusi "kustannus"-resurssilaji tehostaa kustannusten arviointia ja seurantaa. Muita kustannustoimintoihin tehtyjä parannuksia ovat esimerkiksi uudet ennalta määritetyt kentät, kuten kustannuskoodi, jotka voidaan yhdistää projektin kirjanpitojärjestelmien sisältämiin seurattaviin kenttiin.
 • Parannus. Joustavat projektien seuranta- ja analysointiominaisuudet. Voit laskea projektillesi perusmittarit ja seurata niitä määrittämällä kaavoihin perustuvia mukautettavia kenttiä. Graafiset ilmaisimet ilmoittavat halutessasi, kun tietyt ehdot täyttyvät.

Office Project 2007:n usean tason kumoamistoiminto
 

Usean tason kumoamistoiminnon avulla voit kokeilla turvallisesti erilaisia
entä jos -analyyseja.


Tehokas viestintä ja projektitietojen esittäminen

Voit järjestää projektitiedot ja hallita resursseja aiempaa helpommin käyttämällä Office Project Standard 2007:n tehokkaita ajoitustoimintoja. Voit raportoida ja jakaa tietoja useissa eri muodoissa sidosryhmien tarpeiden mukaan.

 • Uutta. Hyödynnä kaavioita ja kaaviokuvia. Visuaaliset raportit hyödyntävät Microsoft Office Excelin ja Microsoft Office Visio Professionalin ominaisuuksia Project-tietoihin perustuvien Pivot-taulukkonäkymien, kaavioiden ja kaaviokuvien luonnissa. Voit määrittää mukautettuja raporttimalleja helposti ja jakaa niitä muiden Project-käyttäjien kanssa.
   
  Office Project 2007:n visuaaliset raportit

  Visuaalisten raporttien avulla voit luoda malleja Excelissä tai Visio Professionalissa.


 • Uutta. Käytä soluissa korostusta. Voit muuttaa solun tai rivin taustaväriä käyttämällä solun taustan korostusominaisuutta. Voit myös varjostaa solut samalla tavoin kuin Excelissä ja ilmaista näin lisämerkityksiä.
   
  Office Project 2007:n solun taustan korostaminen

  Solun taustan korostaminen.


 • Parannus. Hyödynnä parannettuja näkymiä. Kalenteriliittymään tehtyjen parannusten ja kolmiulotteisten Gantt-palkkien avulla voit luoda visuaalisesti yhä tehokkaampia raportteja.
 • Parannus. Tiedon jakaminen. Voit jakaa ja hallita projektiesi asiakirjoja käyttämällä Microsoft Windows SharePoint Servicesin Projektioppaan tehtäväruutuun integroituja työtiloja (edellyttää Microsoft Windows Server 2003:a tai uudempaa).


Tuottavuutta nopeasti.

Office Project 2007:n avulla voit hallita töitä ja resursseja tehokkaasti varmistaaksesi, että projektit valmistuvat ajoissa ja ylittämättä budjettejaan.

 • Uutta. Noudata projektiopasta. Vaiheittaisia ohjeita sisältävän vuorovaikutteisen projektioppaan avulla opit hallitsemaan projektinhallinnan prosessit nopeasti. Opit määrittämään projekteja, hallitsemaan tehtäviä ja resursseja, seuraamaan tiloja ja luomaan projektitiedoista raportteja.

   
  Office Project 2007:n Gantt-näkymä

  Gantt-näkymä, jossa vasemmalla näkyy projektioppaan Tehtävät-ruutu.


 • Parannus. Etsi apua sitä tarvitessasi. Online-ohjeesta saat viimeisimmän koulutusmateriaalin sekä uusimmat artikkelit, mallit ja muut resurssit. Jos käytät toimintotunnisteita, saat aihekohtaisia ohjeita, jotka kertovat eri vaihtoehdoista projektisuunnitelmaasi muokatessasi.
 • Parannus. Säästä aikaa käyttämällä malleja. Voit käyttää projektiesi pohjana valmiiksi tietoja sisältäviä malleja. Voit luoda omia mukautettuja malleja tai käyttää jotakin useista valmiista Office Project Standard 2007:een sisältyvistä malleista. Voit myös ladata malleja Microsoft Office Online -Web-sivustolta.

Microsoft Office Project Standard 2007:n kymmenen parasta ominaisuutta

Microsoft Office Project Standard 2007 on monipuoliset projektinhallintatyökalut sisältävä ohjelmisto, jonka avulla projektien hallinta on tehokasta, joustavaa ja tuottavaa. Saat tarvitsemasi tiedot, hallitset työtä, aikatauluja ja raha-asioita ja voit varmistaa, että työryhmät työskentelevät tuottavasti. Integroimalla sovellukseen tutut Microsoft Office -ohjelmat, tehokkaan raportoinnin, ohjatun suunnittelun ja joustavat työkalut voit työskennellä entistä tehokkaammin.

Tärkeimmät syyt käyttää Office Project Standard 2007:ää:

Syy 1 Projektin aikataulujen tehokas hallinta ja havainnollistaminen.

Voit määrittää projektiryhmille, hallinnolle ja asiakkaille realistiset odotukset käyttämällä Office Project Standard 2007:ää aikataulujen muodostamisessa, resurssien varaamisessa ja budjettien hallinnassa. Voit havainnollistaa aikataulua esimerkiksi jäljittämällä seurantakohteen lähteen Tehtävän perusteet -toiminnolla, testaamalla skenaarioita monitasoisen peruutustoiminnon avulla tai korostamalla solujen korostustoiminnon avulla ne tehtävät, joihin muutos vaikuttaa.

   
Syy 2 Tuottavuutta nopeasti.

Projektiopas on vuorovaikutteinen vaiheittainen suunnittelun apuväline, jonka avulla saat projektin hallintaprosessin nopeasti vauhtiin. Tämä eri menetelmiä varten mukautettava työkalu toimii oppaana projektin luomisessa, tehtävien ja resurssien määrityksessä, tietojen seurannassa ja analysoinnissa sekä tulosten raportoinnissa. Intuitiivisten työkalupalkkien, valikoiden ja muiden toimintojen avulla saat projektinhallinnan perusasiat nopeasti kuntoon.

   
Syy 3 Valmiiden tietojen hyödyntäminen.

Office Project Standard 2007 integroituu sulavasti muihin Microsoft Office Systemin ohjelmiin. Voit rakentaa projekteja muutamalla näppäinpainalluksella muuntamalla valmiita Microsoft Office Excelin ja Microsoft Office Outlookin tehtäväluetteloita projektisuunnitelmiksi. Voit lisätä projekteihin resursseja Microsoft Active Directory -hakemistopalvelusta tai Microsoft Exchange Server -osoitteistosta.

   
Syy 4 Ammattimaisten taulukoiden ja kaavioiden luominen.

Voit analysoida ja raportoida Projectin tietoja ammattimaisten raporttien ja kaavioiden avulla käyttämällä visuaalisten raporttien moduulia, joka luo projektitietojen perusteella mallit Visio- ja Excel-kaavioille. Voit jakaa luomasi mallit muille käyttäjille. Voit myös valita raporttimallin mukautettavien käyttövalmiiden raporttimallien luettelosta.

   
Syy 5 Tehokas tietojen välittäminen.

Voit esittää tiedot helposti useissa eri muodoissa sidosryhmien tarpeiden mukaan. Voit muotoilla ja tulostaa yksisivuisia aikatauluja tai muita raportteja. Käyttämällä ohjattua kuvan Officeen kopioimista voit viedä projektitietoja joustavasti Microsoft Office Wordiin muodollisten asiakirjojen muodostamista varten, Office Excel 2007:ään mukautettavien kaavioiden tai taulukoiden muodostamista varten tai Microsoft Office PowerPointiin ytimekkäiden esitysten muodostamista varten.

   
Syy 6 Resurssien ja rahoituksen hallinnan parantaminen.

Office Project Standard 2007:n avulla voit helposti varata resursseja tehtäviin ja selvittää aikatauluristiriitoja varauksia muokkaamalla. Voit hallita rahoitusta määrittämällä projekteihin ja ohjelmiin budjetteja. Kustannusresurssit-resurssilajin avulla voit tehostaa kustannusarvioiden tekemistä.

   
Syy 7 Tarvittavien tietojen helppo käytettävyys.

Voit ryhmitellä projektin tiedot minkä tahansa ennalta määritetyn tai mukautetun kentän perusteella. Tällainen tietojen kokoaminen helpottaa tarvittavien tietojen löytämistä ja analysointia ja säästää näin aikaa. Voit tunnistaa helposti projektin eri versioiden väliset muutokset, joten voit seurata tehokkaasti projektin laajuuden ja aikataulun muutoksia.

   
Syy 8 Voit seurata projekteja omien tarpeidesi mukaan.

Monipuolisten valmiiksi määritettyjen ja mukautettavien mittareiden avulla voit seurata juuri tarvitsemiasi tietoja (esimerkiksi valmistumisprosentti, toteutunut verrattuna budjettiin ja ansaittu arvo). Voit seurata projektin suoritusta sen elinkaaren eri vaiheissa tallentamalla vedoksia enimmillään 11:stä projektin perustiedosta.

   
Syy 9 Voit mukauttaa Office Project 2007:n omia tarpeitasi vastaavaksi.

Voit räätälöidä Office Project Standard 2007:n oman projektisi mukaiseksi. Voit valita mukautettavia näyttökenttiä, jotka integroituvat projektin aikatauluun. Voit muokata työkalurivejä, kaavoja, graafisia ilmaisimia ja raportteja. Hyödyntämällä XML-, Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)- ja Component Object Model (COM) -apuohjelmia voit tehostaa tietojen jakamista ja mukautettujen ratkaisujen luomista.

   
Syy 10 Office Project 2007 -opastus on saatavilla tarvittaessa.

Office Project Standard 2007:ssä on lukuisia aputoimintoja sekä aloittaville että kokeneille käyttäjille. Siinä on tehokas ohjehaku, toimintotunnisteita sekä ohjattuja toimintoja. Internetin kautta on käytettävissä myös esimerkiksi online-kursseja, -malleja ja -artikkeleita (edellyttää Internet-yhteyttä).

 Huomautus   Online-resurssien käytöstä saattaa aiheutua Internet-palveluntarjoajan ja yhteysajan maksuja.

Microsoft Office Project 2007:n järjestelmävaatimukset

Microsoft Office Project Standard 2007:n tai Microsoft Office Project Professional 2007:n käyttäminen edellyttää seuraavia:

Osa Vaatimus
Tietokone ja suoritin 700 MHz:n suoritin tai tehokkaampi
Muisti Vähintään 512 Mt RAM-muistia
Kiintolevy 1,5 Gt tilaa. Osa tästä levytilasta vapautuu asennuksen jälkeen, jos alkuperäinen latauspaketti poistetaan kiintolevyltä.
Asema CD- tai DVD-asema
Näyttö Vähintään 800 x 600; 1 024 x 768 tai suurempi tarkkuus on suositeltava.
Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows XP Service Pack (SP) 2, Windows Server 2003 SP1 tai uudempi käyttöjärjestelmä.1
Muut Microsoft Windows Server 2003 SP1 tai uudempi käyttöjärjestelmä, jossa suoritetaan Microsoft Windows SharePoint Servicesiä, vaaditaan tiettyjä kehittyneitä yhteiskäyttöominaisuuksia varten. Microsoft Office Outlook 2003 SP2 tai uudempi vaaditaan Outlook-tehtävien tuontitoimintoja varten. Visuaaliset raportit edellyttävät Microsoft Office Excel 2003 SP2:ta tai uudempaa ja Microsoft Office Visio Professional 2007:ää.

Project Professional ja Project Server 2007 vaaditaan yritysten projektin- ja resurssienhallintaominaisuuksia varten. Tehtävien tuominen Outlook-kalenteriin tai tehtäväluetteloon edellyttää Microsoft Office Project Web Accessia ja Outlook 2003 SP2:ta tai uudempaa.

Projektien julkaiseminen, Windows Workflow Foundation ja Projectin tehtäväluettelot edellyttävät Windows SharePoint Services 3.0:aa (asennetaan osana Microsoft Office Project Server 2007:ää). Ohjattu resurssien korvaaminen edellyttää Microsoft.Net Frameworkin versiota 2.0.

Internet Explorer 6.0 tai uudempi, vain 32-bittinen selain. Internet-ominaisuudet edellyttävät Internet-yhteyttä (yhteydestä saatetaan veloittaa maksu).

Tutustu Microsoft Office Project 2007 -esittelyohjelmaan tästä.

Imuroi Microsoft Office Project 2007 -kokeiluversio tästä.

Softa SuperStore
Softa SuperStore
Softa SuperStore